DARUJTE 2%

Finančné prostriedky získané z 2% z daní pre Vás  nepredstavujú žiadne dodatočné náklady, pretože tieto peniaze pochádzajú z už zaplatených daní a pre nás znamenajú možnosť posunúť sa v našej práci ďalej, napomáhať k rozvíjaniu potenciálu, napredovaniu  a dosahovaniu maximálnej možnej miery samostatnosti u detí s viacnásobným postihnutím.

 

Údaje do Vyhlásení a daňových priznaní:

Názov: Baobab o.z.

Adresa: Kovácsova 1679/49 B, 851 10 Bratislava ​

Forma: občianske združenie

IČO: 42414610 

(od roku 2018 sa IČO zarovnáva vpravo, teda kolónky vpredu ostávajú prázdne)

V nasledujúcom prehľade nájdete postup a informácie k darovaniu 2%:

  • zamestnanec (požiadajte svojho zamestnávateľa do 15.2.2021 o Ročné zúčtovanie) - vystaví Vám Potvrdenie o zaplatení dane,  a vy vyplníte Vyhlásenie o poukázaní 2% (nájdete nižšie ako prílohu) 

"Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane", ktorého prílohu tvorí "Potvrdenie o zaplatení dane" od zamestnávateľa je potrebné doručiť DAŇOVÉMU ÚRADU (osobne alebo poštou) do 30.4.2021

  • fyzická osoba (ak si podávate daňové priznanie sami, napr. živnostník, alebo osoba, ktorá si chce podať daňové priznanie sama) - vyplníte daňové priznanie typu A alebo B a vypočítate si výšku 2% z dane. Priamo v tomto tlačive vyplníte aj údaje o poukázaní 2%. 

  • právnická osoba (napr. podnik, firma) -  právnická osoba môže v roku 2021 darovať 1 % z dane. Ak právnická osoba v roku 2020 darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane.​

Potrebné tlačivo- VYHLÁSENIE o poukázaní podielu dane: