top of page

KONTAKTUJTE NÁS

header_logo.png

Miesto poskytovania sociálnej služby:

Denné centrum Baobab
Blagoevova 10 -12
851 04 Bratislava
Tel: 0918 646 310
E-mail: services.baobab@gmail.com

Štatutárny zástupca: PhDr. Mária Tomaško

Odborný garant: Mgr. Richard Schön

Prevádzkovateľ Denného centra:

Baobab services 

Kovácsova 1679/49 B
851 10, Bratislava 
Zapísané na Min. vnútra.

Registračné číslo: VVS/1-900/90-63304-1

IČO:  54351073

IBAN: SK94 8330 0000 0024 0226 8973

Sídlo občianskeho združenia:

Baobab o.z. 

Kovácsova 1679/49 B
851 10, Bratislava 

IČO: 42414610

IBAN:SK1683300000002500736435

Správa bola odoslaná.

bottom of page