Deti podporujeme v samostatnosti pri bežných denných činnostiach.

 

ŠPECIFIKÁ NAŠEJ PRÁCE

NÁŠ DEŇ

FINANCOVANIE

ŠKOLA