top of page

Deti podporujeme v samostatnosti pri bežných denných činnostiach.

špecifiká našej práce
náš deň
menuuu

ŠPECIFIKÁ NAŠEJ PRÁCE

NÁŠ DEŇ

financovanie
škola

FINANCOVANIE

ŠKOLA

bottom of page