top of page

NAŠA MISIA

Veríme, že každé dieťa môže napredovať. Veríme, že radosť je u detí najlepší motivátor.
Prostredníctvom liečebno-pedagogického prístupu podporujeme deti vo vývine.

bottom of page