top of page

ŠPECIFIKÁ NAŠEJ PRÁCE

Kladieme za cieľ aplikovať liečebno-pedagogický prístup a deti podporovať v rozvoji

 • Deti pred prijatím prejdú anamnestickým pohovorom za prítomnosti rodiča – kde nás zaujímajú okrem diagnózy, prejavy postihnutia, zmyslové obmedzenia/možnosti, čo dieťa má rado, čo nemá rado, s cieľom spoznať dieťa čo najlepšie

 • Citlivo pristupujeme k adaptácii. Potrebnú dobu je rodič spolu s dieťaťom a trávi s ním u nás čas, kým si dieťa zvykne na nové prostredie a ľudí 

 • Kladieme za cieľ aplikovať liečebno-pedagogický prístup a deti podporovať v rozvoji

 • Deti zažívajú bežné denné zážitky ako majú deti v materských školách, zažijú čo je to byť súčasťou kolektívu 

 • Podpora rozvoja alternatívnej formy komunikácie ako sú gestá, piktogramy, komunikátory

 • Skupinové aktivity pod vedením liečebného pedagóga zamerané na orientáciu v čase, dňoch, ročných obdobiach, uvedomenie si seba, uvedomenie si kolektívu

 • Liečebno-pedagogická intervencia zameraná na poznávanie vybraných tém

 • Individuálne aktivity zamerané na rozvoj vybraných oblastí

 • Multisenzorická stimulácia – sprostredkovanie témy pomocou zapojenia viacerých zmyslov

      Deti podporujeme v samostatnosti pri činnostiach ako je:

 • Pitie – podporujeme deti v samostatnom úchope, pridržaní si pohára, prechod z fľaše na sosák, prípadne pohár (lepšia kvalita pitia)

 • Jedenie – podpora samostatného držania lyžice a vedenie k ústam, samostatné jedenie nakrájaného pečiva, slovné vedenie pri kŕmení

 • Hygiena – deti nie sú prebaľované, ale najprv vysadené na WC s redukciou (posun od nočníkov) a až potom zabalené do plienky

bottom of page