top of page

NÁŠ DEŇ

Každý deň je iný, ale máme svoj denný režim, ktorého dodržiavanie sa nám v našej práci osvedčilo. Deťom rutina a opakujúce sa činnosti pomáhajú orientovať sa v čase a upevňovať nadobudnuté kompetencie.  

  •  7.45 - 8.30 Príchod

  •   8.30 - 9.30 Desiata

  •   9.00 - 10.00 „Intro“

  • 11.00 - 12.00 „Téma dňa“

  • 12.00 - 13.00 Obed

  • 14.00 - 15.00 Individuálne terapie, Skupinové aktivity

  • 15:00 - 15.30 Olovrant

  • 15.45 Odchod

bottom of page