FINANCOVANIE

Denné centrum Baobab je neverejný poskytovateľ sociálnej služby registrovaný na Bratislavskom saosprávnom kraji. Klienti tak má  možnosť získať príspevok Bratislavského samosprávneho kraja na sociálnu službu.Mesačná úhrada klienta, ktorý má príspevok BSK (pri dennom navštevovaní centra od pondelka do piatku) je od 1.4.2022 nasledovná: výška mesačnej úhrady za sociálnu službu je: 113,54 € a výška mesačnej úhrady za doplnkovú službu je: 250,00 € Euro. Strava je účtovaná samostatne. Je možné dohodnúť si individuálny model navštevovania centra (týkajúci sa stravy, počtu dní a času)