FINANCOVANIE

Denné centrum Baobab je neverejný poskytovateľ sociálnej služby. Klienti tak možnosť získať príspevok Bratislavského samosprávneho kraja na sociálnu službu.

Mesačná úhrada klienta, ktorý má príspevok BSK (pri dennom navštevovaní centra od pondelka  do piatku) je 300 Euro vrátane zabezpečenia stravy (desiata, obed, olovrant). Je však možné si dohodnúť individuálny model navštevovania centra (týkajúci sa stravy, počtu dní a času)