top of page

FINANCOVANIE

 

Organizácia Baobab services, ako neverejný poskytovateľ sociálnej služby registrovaný na Bratislavskom samosprávnom kraji, poskytuje sociálnu službu ako domov sociálnych služieb ambulantnou formou v Dennom centre Baobab. Klient tak má  možnosť získať príspevok Bratislavského samosprávneho kraja na sociálnu službu. Viac informácií tu: https://bratislavskykraj.sk/socialne-veci/kancelaria-1-kontaktu-pre-socialne-veci/

Mesačná úhrada klienta, ktorý má príspevok BSK (pri dennom navštevovaní centra od pondelka do piatku) je od 1.1.2023 nasledovná: výška mesačnej úhrady za sociálnu službu je:  113,54 € a výška mesačnej úhrady za doplnkovú službu je: 308 € . Strava je účtovaná samostatne. Je možné dohodnúť si individuálny model navštevovania centra (týkajúci sa stravy, či počtu dní)

bottom of page