PARTNERI

Sme vďační za pomoc a podporu jednotlivcom, organizáciám a nadáciám, ktoré nám prejavili svoju dôveru a podporili nás v úsilí o vytvorenie príjemného a veľmi potrebného miesta pre denný pobyt detí s viacnásobným postihnutím.