top of page

ŠKOLA

V spolupráci so Špeciálnou základnou školou na Žehrianskej, sme od Škošského roku 2017/2018 otvorili elokovanú triedu v ktorej sa denne vzdelávajú klienti Denného centra Baobab a plnia si tak povinnú školskú dochádzku. Deti sú vzdelávané individuálne podľa svojich možností a pracujú v súlade so svojimi individuálnymi vzdelávacími plánmi.

bottom of page