top of page

NAŠE POSLANIE

Odborne, v rámci liečebno – pedagogického prístupu prinášame deťom podnety na spoznávanie.  

S nadšením podporujeme kreativitu a prácu s rôznymi materiálmi. Pracujeme štrukturovane a pravidelne, čo deťom pomáha napredovať. 

Denne podporujeme rozvoj detí pri bežných denných činnostiach podľa ich individuálnych možností.

Individuálne a citlivo podporujeme ich vlastnú aktivitu. Dieťa sa vďaka podpore osamostatňuje, čo môže v budúcnosti viesť k zníženiu jeho odkázanosti.

Deti sa socializujú v kolektíve a vďaka tomu sú viac pripravené na reálny život, lepšie spracúvajú podnety. Nevyrastajú v izolácii, ale v aktívnom spoločenstve.

Otvorene komunikujeme s rodičmi. Dieťa spoznávame prostredníctvom dialógu s rodičmi, ktorí sú najlepší odborníci na svoje dieťa. To nám umožňuje efektívne pracovať s dieťaťom. A deťom to prináša pocit bezpečia a prijatia.

bottom of page